บริษัท เก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

บริษัท เก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัท เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท บริษัทก่อตั้งจากแนวคิดที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ต้องการที่จะให้การโฆษณาบนสื่อออนไลน์นั้น เป็นเรื่องที่เรียบง่ายและเข้าถึง สำหรับผู้ประกอบการทุกระดับชั้น เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของผู้ใช้งานทุกคน โดยผู้ก่อตั้งบริษัท เก้าสิบห้าแอดเวอร์ไทซิ่ง เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ในการทำการตลาดมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับบริษัทต่างๆมากมาย จึงนำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้รับการพิจารณาในการเรียกใช้บริการจากทุกท่านครับ

 

 


วิสัยทัศน์

" พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นหนึ่งเดียว เพื่อมุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการชั้นเลิศ "

 

 


พันธกิจ

" ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า พัฒนาสังคม ก้าวสู่การเป็นบริษัทผู้โฆษณาชั้นนำระดับภูมิภาค "